1. Home
  2. PUBG
  3. Players
  4. Jiaoyang

Li “Jiaoyang” Bohang Recent Matches

Date Team Score Rival Tournament Result
03.12.2023
03.12.2023
03.12.2023
03.12.2023
03.12.2023
03.12.2023
02.12.2023
02.12.2023
02.12.2023
02.12.2023

Li “Jiaoyang” Bohang Teams

Team All games Period
TYLOO
TL
TYLOO
990
20.07.21 - 03.12.23
QM Gaming
QM
QM Gaming
12
31.05.21 - 03.06.21
Infantry
iFTY
Infantry
581
15.07.19 - 22.04.21
All Gamers
AG
All Gamers
36
02.03.19 - 02.03.19

Li “Jiaoyang” Bohang Achievements

Place Date Tournament
14
03.12.23
6
29.10.23
10
20.08.23
3rd
09.07.23